Translate

domingo, 11 de diciembre de 2011

Mitons tons blaus / Mitones tonos azules

Mitons tons vermells/ Mitones tonos rojos


Per aquest mitons he posat 29 punt amb una llana diferent de la que s'ha de fer servir.
Després amb llana bona fer una passada del dret.
La altre passada es presenta del reves. Fer un del reves de l'agulla i "pescar" un dret de la basta entre dos punts.
Fer quatre passades de punt tubular (el dret fet i el reves no)
Quatre passades mes, de punt elastic (un del dret i un altre reves)
16p. de dit.

Para estos mitones he puesto 29 puntos con una lana falsa.
Después con lana buena hacer una pasada del derecho.
La siguiente pasada se presenta del revés. Hacer un punto del revés de la aguja y "pescar" uno del derecho de la basta entre dos puntos.
Hacer cuatro pasadas de punto tubular (el derecho hecho y el revés no)
Cuatro pasadas mas, elastico (uno del dereccho y otro del reves)
16 p. dedo.