Translate

domingo, 11 de diciembre de 2011

Mitons tons blaus / Mitones tonos azules

Mitons tons vermells/ Mitones tonos rojos


Per aquest mitons he posat 29 punt amb una llana diferent de la que s'ha de fer servir.
Després amb llana bona fer una passada del dret.
La altre passada es presenta del reves. Fer un del reves de l'agulla i "pescar" un dret de la basta entre dos punts.
Fer quatre passades de punt tubular (el dret fet i el reves no)
Quatre passades mes, de punt elastic (un del dret i un altre reves)
16p. de dit.

Para estos mitones he puesto 29 puntos con una lana falsa.
Después con lana buena hacer una pasada del derecho.
La siguiente pasada se presenta del revés. Hacer un punto del revés de la aguja y "pescar" uno del derecho de la basta entre dos puntos.
Hacer cuatro pasadas de punto tubular (el derecho hecho y el revés no)
Cuatro pasadas mas, elastico (uno del dereccho y otro del reves)
16 p. dedo.


viernes, 21 de octubre de 2011

Mitons


He fet quatre passades de tubular. Sis passades de punt elastic. Després punt d'arròs menys en el dit que es punt sencill (una passada del dret i un altre del reves).
He fet cuatro pasadas de tubular. Seis pasadas de punto elastico. Después punto de arroz menos en el dedo que es punto sencillo (una pasada del derecho y otra del reves).

Mig barret / Medio gorro


Igual que els anteriors però sense fer volta.
Igual que los anteriores pero sin hacer la vuelta.

Barret d'estiu / Gorro de verano


Igual que l'anterior / Igual que el anterior.

Gorro i bufanda de llana gris / Gorro y bufanda de lana gris


És fan dos punts del dret i dos punts del reves. Per les dues últimes voltes s'agafen junts els dos del dret i després els dos del reves normal. A la següent volta s'agafan els dos del dret junts i el del reves normal. Despres es tanca.
Se hacen dos puntos del derecho y dos del reves. Para las dos ultimas vueltas se cogen juntos los dos del derecho y se hacen los dos del reves normal. En la siguiente vuelta se vuelven a coger juntos los dos del derecho. Después se cierra.
Se hacen dos puntos del derecho y dos puntos del reves.

miércoles, 27 de julio de 2011

Jaqueta maniga curta/ Chaqueta manga corta


Esta fet amb Katia Duna / Esta hecho con KATIA Duna
Son 2 punts del dret, basta 1 passat 2 junts i montat basta 3 del dret basta 1 passat 2 junts i montat basta 3 del dret basta ...
La solapa es punt bobo
Son 2 puntos del derecho, basta 1 pasado 2 juntos y montado basta 3 del derecho basta 1 pasado 2 juntos y montado basta 3 del derecho basta ...
La solapa es punto bobo

Gorro de verano verde
El meu primer gorro de ganxet ^_^
La llana ho fa tot. Es va aumentant fins que es fa la base. Desprès ja no s'aumentan més, fins per donar-li el vol que es fa un punt normal i a la següent dos en el mateix punt, i aixi fins donar tota la volta. Desprès es fan unes tres voltes més i es tanca amb punt de cranc.
Mi primer gorro de ganchillo.
La lana cambia de color ella sola. Se va aumentando hasta que se hace la base. Después ya no se aumenta más hasta que se le hace el vuelo, se hace un punto normal y en el siguiente se hacen dos puntos y así hasta dar doda la vuelta. Después se hacen unas tres vueltas mas y se cierra con punto de cangrejo.

Barret i bufanda gris