Translate

viernes, 21 de octubre de 2011

Mitons


He fet quatre passades de tubular. Sis passades de punt elastic. Després punt d'arròs menys en el dit que es punt sencill (una passada del dret i un altre del reves).
He fet cuatro pasadas de tubular. Seis pasadas de punto elastico. Después punto de arroz menos en el dedo que es punto sencillo (una pasada del derecho y otra del reves).

Mig barret / Medio gorro


Igual que els anteriors però sense fer volta.
Igual que los anteriores pero sin hacer la vuelta.

Barret d'estiu / Gorro de verano


Igual que l'anterior / Igual que el anterior.

Gorro i bufanda de llana gris / Gorro y bufanda de lana gris


És fan dos punts del dret i dos punts del reves. Per les dues últimes voltes s'agafen junts els dos del dret i després els dos del reves normal. A la següent volta s'agafan els dos del dret junts i el del reves normal. Despres es tanca.
Se hacen dos puntos del derecho y dos del reves. Para las dos ultimas vueltas se cogen juntos los dos del derecho y se hacen los dos del reves normal. En la siguiente vuelta se vuelven a coger juntos los dos del derecho. Después se cierra.
Se hacen dos puntos del derecho y dos puntos del reves.